ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА

Веће Градске општине Палилула образовало је Жалбену комисију Градске општине Палилула, која у другом степену одлучује о жалбама службеника.

Жалбену комисију чине:

  • Наташа Пећић Костадиновић, дипломирани правник, председник Жалбене комисије
  • Слободанка Ђорђевић Младеновић, дипломирани правник, члан Жалбене комисије
  • Иван Драгишић, дипломирани економиста, члан Жалбене комисије

Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Седиште Жалбене комисије је у ул. Бранка Радичевић број 1

Број телефона: 018/290-600 и 290-608

Real time web analytics, Heat map tracking