Задовољство корисника услуга Градске општине Палилула

1. Уводне информације
1.1 Колико пута сте нас контактирали у последња три месеца?
2. Задовољство пруженим услугама од стране запослених
2.1 Колико се слажете са следећим исказима о особљу општине?
3. Просторије и окружење у Градској општини Палилула
3.1 Колико се слажете са следећим исказима о просторијама и окружењу у Градској општини Палилула?
4. Услуге и сервиси Градске општине Палилула
4.2 Колико се слажете са следећим исказима о приспећу обавештења?
5. Побољшање услуга Градске општина Палилула
6. Свеобухватно задовољство
6.1 Колико се слажете са следећим исказом?
7. Ваш Коментар
captcha
Reload
Real time web analytics, Heat map tracking