ШАЛТЕР УПРАВЕ ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
У оквиру Услужног центра Градске општине Палилула налази се шалтер Управе за грађанска стања и опште послове где се врше следећи послови:
- Издавање извода из матичне књиге рођених, умрлих, венчаних и уверења из књиге држављана
- Овера потписа, рукописа, превода, преписа, уговора, изјава, сагласности, овлашћења...
- Издавање уверења о животу, израда социјалних карата, захтева за субвенције
Додатне информације можете добити на број телефона:
018/290-608 локал 5024

Шалтер писарнице ГО Палилула
На шалтеру се врши предаја свих врста поднесака.
Додатне информације можете добити на број телефона:
018/290-608 локал 5023

Шалтер ЈП "Обједињена наплата"
На шалтеру ЈП „Обједињена наплата“ Ниш, грађанима се пружају услуге обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада.
Радно време шалтера ЈП „Обједињена наплата“ Ниш је сваког радног дана од 08 до 15 сати.

ПТТ Шалтер у Градској општини Палилула
-Пријем писама ( обичних, препоручених и вредносних) у унутрашњем и међународном саобраћају
● Све врсте уплата на жиро-рачун
- уплата рачуна за телефон
- уплата рачуна за „Електродистрибуцију“
- уплата на жиро рачун
- пошиљка новца
● Све врсте исплата са текућег рачуна
Додатне информације можете добити на број телефона:
018/245-197

Real time web analytics, Heat map tracking