Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 11.12.2015

  ODRŽANA 18.SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PALILULA

  ODRŽANA 18.SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PALILULA

  Odbornici Skupština gradske opštine Palilula, na 18.sednici održanoj 07.decembra.2015. godine, kojom je predsedavao Miloš Stojković, predsednik Skupštine, nakon usvajanja zapisnika sa sedamnaeste sednice usvojili su Odluku o budžetu Gradske opštine Palilula za 2016. godinu.

  Na osnovu odredbi Statuta grada Niša i Statuta Gradske opštine Palilula propisana je nadležnost opštine da uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja seoskim vodovodima, izvorima, javnim bunarima i česmama. Skupština opštine Palilula je usvojila Odluku o seoskim vodovodima. Na području Gradske Gradske opštune Palilula postoje seoski vodovodi koje ne održava Javno komunalno preduzeće ’’Naissus’’- Niš. Ovom Odlukom opština Palilula je dala opšte smernice za upravljanje i korišćenje seoskih vodovoda a nadzor nad primenom ove odluke vršiće komunalna inspekcija Gradske opštine Palilula.

  Na ovoj sednici skupštine doneta su rešenja o rezrešenju Slađane Sokolović kao člana Odbora za evropske integracije i saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština; Marije Stojanović kao predsednika Komisije za omladinu Gradske opštine Palilula i rešenje o razrešenju Ratka Stefanovića na mesto predsednika Komisija za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Gradske opštine Palilula. Novi predsednik Komisije za omladinu Gradske opštine Palilula rešenjem skupštine biće Andrijana Lilić a Bojana Jović, imenovana je za predsednika Komisija za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Gradske opštine Palilula. (foto D.Vidojković)