Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Podrška samohranim roditeljima

  Projekat: Podrška samohranim roditeljima

  Cilj: Pružanje pomoći samohranim roditeljima sa školskom decom

  Opis: Obezbeđivanje besplatnog školskog pribora za decu školskog uzrasta iz porodica samohranih roditelja koji su materijalno ugroženi. Školski pribor bi sadržao sveske, blokove, bojice i ranac. Centar za socijalni rad bi obezbedio spisak materijalno ugroženih samohranih roditelja sa školskom decom

  Izvori finansiranja: GO Palilula, potencijalni donatori

  Indikatori: Broj školske dece iz porodica samohranih roditelja kojima je obezbeđen školski pribor

  Direktni korisnici projekta: Porodice samohranih roditelja koje su materijalno ugrožene

  Nosioci aktivnosti: GO Palilula, Centar za socijalni rad, škole, Udruženja samohranih roditelja, škole