Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 11.04.2018

  SADRŽAJNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE PALILULA

  SADRŽAJNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE OPŠTINE PALILULA

  U Niškom kulturnom centru održana je Tribina o nacrtu Strategije za mlade Gradske opštine Palilula sa Akcionim planom 2018-2022. Učesnike skupa, među kojima je bilo predstavnika Kancelarije za mlade Grada Niša-opštine Palilula, učeničkih parlamenata obrazovnih ustanova, organizacija civilnog drujštva,  pozdravila je Marija BRAJDIĆ, načelnica Uprave Gradske opštine Palilula.

  Ona je istakla da su mladi nosioca razvoja opštine Palilula. „To smo jasno zapisali i u našoj Strategiji razvoja opštine. U granicama naših mogućnosti, kao jedinica lokalne samouprave Grada Niša, zalažemo se za aktivno učešće mladih u svim segmentima društvenog života kroz povećano razumevanje za potrebe mladih, i bržu integraciju mladih preuzimanjem aktivnog učešća, naglasila je Brajdićeva. Strategija za mlade 2018–2022. opštine Palilula je dokument koji mlade pozicionira ne samo kao subjekte omladinske politike već i kao aktere odgovorne za planiranje, realizaciju, monitoring i evaluaciju iste. Njihove probleme i načine rešavanja istih, očekivanja i nadanja vezana za sadašnjost i budućnost, pretočen je u prioritete, ciljeve, mere i aktivnosti Strategije za mlade GO Palilula.

  Cilj ove tribine, po očekivanju organizatora, bio je da se čuje glas mladih koji žive na teritoriji Gradske opštine Palilula, da se u otvorenom razgovoru sazna više o položaju mladih u ovoj sredini, problemima u obrazovanju, zapošljavanju, o bezbednosti, interesovanjima, da se ta saznanja pretoče u konkretne mere u okviru opštinske Strategije za mlade, koja će u narednom periodu biti osnova aktivnosti na poboljšanju statusa mladih. Prema popisu iz 2011. godine u Gradskoj opštini Palilula živi 14.435 mladih, što je oko 20 odsto od ukupnog stanovništva koje živi na teritoriji opštine Palilula.(Dragan Vidojković)