Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 18.03.2019

    USVOJEN LOKALNI AKCIONI PLAN ZA ZAPOŠLJAVANJE U 2019.

    USVOJEN LOKALNI AKCIONI PLAN ZA ZAPOŠLJAVANJE U 2019.

    Skupštine Gradske opštine Palilula, kojom je predsedavala Adriana Anastasov, na devetnaestoj redovnoj sednici održanoj 18.marta u Niškom kulturnom centru, usvojila je Lokalni akcioni plan za zapošljavanje u Gradskoj opštini Palilula – Niš za 2019.godinu. Odbornici su jednoglasno doneli i odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2019.godinu sa izmenom i dopunom Kadrovskog plana zaposlenih u Upravi Gradske opštine Palilula za 2019. Skupština Gradske opštine Palilula nije konstatovala primedbe koje su od bitnog uticaja na predlog Programa razvoja Grada Niša za 2019. godinu. Dato je i prethodno mišljenje na predlog Programa uređivanja građevisnkog zemljišta i izgradnje Grada Niša sa finansijskim planom za 2019. godinu .(Foto D.Vidojković)