Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 07.11.2016

    JAVNI POZIV

    JAVNI POZIV

    U toku procesa pripreme budžeta lokalna samoprava poziva sve ustanove, organizacije i zainteresovane građane da uzmu aktivno učešće u budžetskom procesu kroz davanje sugestija, mišljenja, komentara i predloga u vezi sa Nacrtom budžeta za 2017. godinu. Svi predlozi koji budu dostavljeni do 28.11.2016. godine elektronskim putem na na e-mail info@palilula.eu ili u pisanom obliku na pisarnicu GO Palilula u ulici Branka Radičevića 1 biće uzeti u razmatranje prilikom donošenja Nacrta budžeta. Radi što transparentnijeg rada Opštinske uprave Palilula, na sajtu se objavljuju planovi budžeta, kao i njegova izvršenja sa svim prihodima i rashodima.