Gradska opstina Palilula

 • OBJAVLJENO 06.02.2022

  O RODNOJ ANALIZI U PRIRUČNIKU SKGO

  Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) predstavila je „Prirucnik za rodnu analizu u procesu rodno odgovornog budžetiranja za lokalne samouprave”. Priručnik je namenjen svim zaposlenima u lokalnim samoupravama, a posebno donosiocima odluka (gradonačelnici/-ce, članovi/-ce veća i načelnici/-ce odeljenja); zaposlenima u odeljenjima za budžet i finansije; zaposlenima u institucijama i lokalnoj samoupravi, odnosno, odeljenjima, ustanovama, organima, uključujući direktne i indirektne budžetske korisnike.

  Cilj ovog priručnika je pružanje praktične podrške svima koji rade na budžetu u lokalnim samoupravama. U priručniku su informacije o koracima i postupcima u sprovođenju rodne analize, koja je srž rodno odgovornog budžetiranja. Izrada priručnika podržana je kroz Program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije” koji finansira Vlada Švedske, realizuje Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR).(Dragan Vidojković)

  Elektronsku verziju pručnika se može naći i na ovom linku:
  http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/164/309/238/1643092388_ROB.pdf