Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 08.04.2016

    ASFALTIRANI SPORTSKI TERENI U SUVOM DOLU

    ASFALTIRANI SPORTSKI TERENI U SUVOM DOLU

    U naselju Suvi do, u Gradskoj opštini Palilula završeno je asfaltiranje– presvlačenje sportskih terena, površine 800 metara kvadratnih. Ovim povodom, predsednik opštine Boban Džunić sa predstavnicima Kancelarije za mlade opštine obišao je Suvi do.

    Sportski tereni su bili oštećeni sa mnogo udarnih rupa i pukotina. Radovi su planirani Programom održavanja komunalne infrastrukture – redovno održavanje za 2016.godinu. Izvođač radova je „PZP TREJS“ a nadzor je izvršilo JP Direkcija za izgradnju grada Niša. Foto D.Vidojković