• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Набавке

2023. 

 

Набавка радова - извођење радова на уређењу атарских путева, уређењу и санацији некатегорисаних путева у постојећој регулацији на територији Градске општине Палилула Ниш (сеоско подручје-јавна својина)

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 03.10.2023. 10.00ч


Набавка радова - извођење радова на уређењу атарских путева, уређењу и санацији некатегорисаних путева у постојећој регулацији на територији Градске општине Палилула Ниш

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 05.09.2023. 11.00ч


Набавка радова нужних за ревитализацију и текуће одржавање пословног седишта Градске општине Палилула

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 25.07.2023. 11.00ч


Набавка услуге прања службених возила

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 13.02.2023. 11.00ч


Набавка услуге праћења система видео надзора и физичко-техничко обезбеђење са обиласком објекта

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 27.01.2023. 11.00ч


Набавка средстава за одржавање хигијене за 2023.годину

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 25.01.2023. 11.00ч


Набавка пића за потребе ГО Палилула за 2023.годину

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 23.01.2023. 10.00ч


Набавка канцеларијског материјала за потребе ГО Палилула за 2023.годину

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 23.01.2023. 12.00ч


Набавка услуге цвећа и цветних аранжмана

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 23.01.2023. 11.00ч


 

2022.

 

Набавка услуге израда веб сајта за потребе Градске општине Палилула

- Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда: 23.12.2022. 11.00ч


Набавка услуге штампања за 2022. годину

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 30.05.2022. 11.00ч


Набавка радова - извођење радова на уређењу атарских путева

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

- Модел уговора

Рок за достављање понуда: 16.03.2022. 10.00ч


Набавка услуге ресторана и послуживања хране

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 07.03.2022. 10.00ч


Набавка услуге пуњења-репарације тонера за штампаче и фотокопир апарате

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 04.03.2022. 10.00ч


Набавка услуге цвећа и цветних аранжмана

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 03.03.2022. 10.00ч


Набавка услуге чишћења и одржавања службених просторија

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 10.02.2022. 12.00ч


Набавка услуге одржавања службених возила за 2022.годину

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 19.01.2022. 10.00ч


Набавка услуге вулканизера, ауто козметике, уља и мазива и ситних потрепштина за одржавање возила за 2022.годину

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 19.01.2022. 10.00ч


Набавка канцеларијског материјала за потребе ГО Палилула за 2022.годину

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 14.01.2022. 10.00ч


Набавка средстава за одржавање хигијене за 2022.годину

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 12.01.2022. 11.00ч


Набавка пића за потребе ГО Палилула за 2022.годину

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 14.01.2022. 10.00ч


Набавка услуге праћења система видео надзора и физичко-техничко обезбеђење са обиласком објекта

- Позив за подношење понуда

- Образац понуде

Рок за достављање понуда: 14.01.2022. 12.00ч

close