• social softart
 • social softart
 • social softart
sort proizvodi

Услужни центар

Шалтер управе за грађанска стања и опште послове

У оквиру Услужног центра Градске општине Палилула налази се шалтер Управе за грађанска стања и опште послове где се врше следећи послови:

 • Издавање извода из матичне књиге рођених, умрлих, венчаних и уверења из књиге држављана
 • Израда социјалних карата, захтева за субвенције

Додатне информације можете добити на број телефона: 018/290-608 локал 5024

Шалтер писарнице ГО Палилула

На шалтеру се врши предаја свих врста поднесака.
Додатне информације можете добити на број телефона: 018/290-608 локал 5023

Шалтер ЈП „Обједињена наплата“

На шалтеру ЈП „Обједињена наплата“ Ниш, грађанима се пружају услуге обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада.
Радно време шалтера ЈП „Обједињена наплата“ Ниш је сваког радног дана од 08 до 15 сати.

ПТТ Шалтер у Градској општини Палилула

 • Пријем писама ( обичних, препоручених и вредносних) у унутрашњем и међународном саобраћају
 • Све врсте уплата на жиро-рачун
  • уплата рачуна за телефон
  • уплата рачуна за „Електродистрибуцију“
  • уплата на жиро рачун
  • пошиљка новца
 • Све врсте исплата са текућег рачуна

Додатне информације можете добити на број телефона: 018/245-197

close