Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 07.12.2017

    NA FAKULTETU ZAŠTITE NA RADU U TOKU JE NAUČNI SKUP – „ČOVEK I RADNA SREDINA“

    NA FAKULTETU ZAŠTITE NA RADU U TOKU JE NAUČNI SKUP – „ČOVEK I RADNA SREDINA“

    U okviru druge plenarne sednice 17.Nacionalnog naučnog skupa “Čovek i radna sredina” – Upravljanje komunalnim sistemom i zaštita životne sredine, koji se održava na Fakultetu zaštite na radu, svoje izlaganje je imao i kolega Vladan Barać iz Gradske opštine Palilula. U okviru Sekcije 3. – Efikasnost i menadžment komunalnog sistema, Barać je izložio temu „Ekonomsko-ekološki efekti rada komunalne inspekcije“.

    Učesnici Naučnog skupa, po rečima prof.dr Dragana Spasića, predsednika Organizacionog odbora skupa, do 8.decembra razmatraće tematske oblasti: Upravljanje komunalnim delatnostima, Analiza i procena uticaja komunalnog sistema na kvalitet radne i životne sredine, Efikasnost i menadžment komunalnog sistema, Iskustva učesnika u pružanju komunalnih usluga i Zaštita na radu u teoriji i praksi. Ovogodišnji naučni skup je otvorio predsednik Gradske opštine Palilula Aleksandar Ždrale.(D.V.EKOpolis)