Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 08.03.2018

    DRAGE I UVAŽENE KOLEGINICE

    DRAGE I UVAŽENE KOLEGINICE

    U svetu se 8.mart obeležava kao Međunarodni dan dostignuća žena u borbi za ravnopravnost u svim oblastima života. Bez podizanja svesti o ulozi žene i njihovoj ravnopravnosti u društvu teško je i zamisliti napredak na tom području zaštite ljudskih prava. Srbija je jedna od retkih država u regionu koja je uspela uspešno da implementira koncept rodno odgovornog budžetiranja. Gradska opština Palilula, primenjujući visoke standarde kvaliteta u radu Uprave i svih organa, aktivna je u procesu osnaživanja žena. Vašim radom, zalaganjem i rezultatima koje postižete, potvđujete da žene mogu i znaju da obave i najsloženije zadatke, podjednako dobro kao i muškarci i da budu odgovorne i uspešne. Čestitajući Vam Međunarodni dan žena, želim Vam pre svega dobro zdravlje, da budete kreativne, lepe i hrabre. Baz Vas, kao „stuba porodice“, ne može biti ni uspešne Srbije. Aleksandar Ždrale, s.r. Predsednik Gradske opštine Palilula