Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 03.12.2017

  GRAD I OPŠTINE PODRŽAVAJU RAD ORGANIZACIJA I OSOBA SA INVALIDITETOM

  GRAD I OPŠTINE PODRŽAVAJU RAD ORGANIZACIJA I OSOBA SA INVALIDITETOM

  Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, gradonačelnik Niša, Darko Bulatović, sa svojim saradnicima ugostio je u Gradskoj kući predstavnike udruženja i organizacija. Svečanim okupljanjem podržana je ideja o potrebi poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom, o jednakosti uživanja ljudskih prava i ravnopravnom učešću u svim segmentima javnog života.

  Delegacija Gradske opštine Palilula prisustvovala je ovoj svečanosti. „Mi podržavamo aktivnosti osoba sa invaliditetom u ostvarivanju prava u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, pravna bezbednost na radu, zapošljavanja, medijske promocije, istakao je Vladan Barać, koji je u opštini Palilula zadužen za vršenje poslova solidarnosti licima sa invaliditetom i saradnje sa organizacijama invalida. Gradonačelnik Niša, Darko Bulatović, napomenuo je da Grad ove godine izdvaja skoro 100 posto veći iznos finansijskih sredstava u odnosu na dosadašnju praksu.

  „To je skroman doprinos – navodi gradonačelnik – ali i iskren pokazatelj koliko mislimo na vas, ili, što je možda najznačajanije, koliko ćemo u budućnosti misliti na vas, jer ste vi bitan deo društva, jer smo svi mi potpuno jednaki.“ Integracija osoba sa invaliditetom u prostore javnog, političkog, ekonomskog i kulturnog života Grada, uklanjanje fizičkih i društvenih barijera, poštovanje digniteta, kao i ostvarivanje socijalnih, ekonomskih, obrazovnih i zdravstvenih prava, predstavlja važnu zakonsku ali i etičku obavezu Grada Niša, istakao je gradonačelnik Bulatović. Aktivna politika zapošljavanja invalidnih osoba, prepoznata je kao jedan od primarnih ciljeva lokalne samouprave. Na republičkom nivou posmatrano, Niš i predstavlja grad koji je uložio najviše sredstava za zaposlenje osoba sa invaliditetom.

  Ovim povodom, Bulatović je poručio: „Želim da osetite podršku Grada Niša, da se osetite značajnim i korisnim delom našeg društva, da ovu kuću osetite kao svoju.“ Članica Gradskog veća za socijalna pitanja, Tijana Đorđević Ilić, istakla je da ravnopravno uključivanje na tržište rada, socijalna i ekonomska sigurnost, ostvarivanje prava invalida rada, ali i svih osoba sa invaliditetom, kao i poštovanje ličnog i ljudskog dostojanstva, predstavlja najvažnija pitanja socijalne politike Grada Niša. Zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom, Vladana Jović, napomenula je da Grad Niš predstavlja primer dobre prakse implementacije osoba sa invaliditetom. Vladana Jović podsetila je da se Grad Niš kalendarske 2016.godine našao na listi gradova nagrađenih za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti za osobe sa invaliditetom na svojoj teritoriji.