Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 10.08.2016

  JAČANJE KAPACITETA UPRAVE – ULAGANJE U LJUDSKE RESURSE

  JAČANJE KAPACITETA UPRAVE - ULAGANJE U LJUDSKE RESURSE

  Predsednik Gradske opštine Palilula u Nišu, Aleksandar Ždrale uručio je sertifikate opštinskim komunalnim inspektoroima koji su uspešno savladali „e-obuku SKGO, za zaposlene u lokalnim inspekcijskim službama“, na temu „Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi“.

  Gradske opštine Palilula-Niš pruža usluge građanima u skladu sa visokim standardima rada, istakao je Aleksandar Ždrale, predsednik opštine na konferenciji za novinare. Na teritoriji Gradske opštine Palilula, koja ima status: “teritorijalna organizacija” Grada Niša, živi preko 80.000 stanovnika, U skladu sa svojom poslovnom politikom opština Palilula je prva u Nišu i Regionu uspostavila sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008. Dobijanjem pozitivne preporuke, opština je potvrdila da je njen sistem menadžmenta sposoban za postizanje ciljeva proisteklih iz politike kvaliteta, a to je pre svega, naglasio je predsednik opštine Palilula, potpuno zadovoljstvo korisnika usluga – građana i svih zaposlenih. Početkom avgusta meseca, imali smo redovnu godišnju resertifikacionu proveru sprovođenja sistema menadžmenta kvalitetom, koja je protekla uspešno.

  U okviru Statutarnih nadležnosti i prenetih ovlašćenja Grada, po rečima Marije Brajdić, načelnice Uprave GO Palilula, u opštini se otpočelo sa postupkom uklanjanja manjih montažnih objekata koji nisu bili predviđeni Planom lokacija za kioske na javnim površinama Grada Niša. Na ovim poslovima naša Uprave je ostvarila dobru saradnju i koordinaciju sa nadležnim službama i komunalnim preduzećima grada. Menadžment opštine na čelu sa predsednikom promoviše i ohrabruje sve zaposlene da uzmu aktivno učešće u aktivnostima poboljšanja procesa rada. Jedna od aktivnosti, koja se odvijala od 11.aprila do 3.juna je i „e-obuka za zaposlene u lokalnim inspekcijskim službama“, koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora, na temu „Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi“. Obuku je organizovala SKGO uz podršku OEBS-a a ovaj program je uspešno savladalo sedmoro opštinskih komunalnih inspektora.

  Pokazujemo da naša opština Palilula nije samo administrativni servis lokalne zajednice, nego i partner koji aktivno učestvuje u razrešavanju svih problema građana Palilule, kaže Adrijana Anastasov, predsednica Skupštine. Pred nama je novi ciklus aktivnosti koji već uspešno ostvarujemo. Rukovodstvo Gradske opštine Palilula ima jasnu viziju i cilj da putem dobrih projektnih ideja obezbedi dodatna sredstva iz Fondova Evropske Unije koja nisu deo skromnog budžeta opštine, a sve u cilju, kako kažu, kvalitetnijeg i sadržajnijeg života građana u opštini. (D.Vidojković, EKOpolis, fotografije)