Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Kancelarija za mlade

  Kancelarija za mlade

  cilju stvaranja uslova za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno uključivanje u savremene tokove razvoja društva, Gradska opština Palilula je donela odluku o otvaranju Kancelarije za mlade, u skladu sa Preporukom Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije.

  Ciljevi Kancelarije za mlade su:

  1. afirmacija mladih,
  2. pružanje podrške inicijativama i projektima mladih,
  3. promovisanje zdravih stilova života,
  4. ekonomsko osnaživanje mladih,
  5. neformalno obrazovanje mladih,
  6. informisanje mladih,
  7. promovisanje vrednosti poštovanja ljudskih prava, ravnopravnosti i tolerancije,
  8. prevencija destruktivnog ponašanja mladih i
  9. promovisanje volonterskog rada.

  Kancelarija za mlade učestvuje u izradi Lokalne strategije za mlade i Akcionog plana za mlade.Delatnost Kancelarije za mlade sadržana je u organizovanju kreativnih radionica iz različitih oblasti, interkulturalnih radionica i radionica za usavršavanje i razvoj ličnih i socijalnih veština.

  Kancelarija za mlade organizuje edukacije o zdravim stilovima života, o ljudskim pravima, trafikingu, rodnoj ravnopravnosti, ekologiji kao i edukacije u cilju profesionalnog usavršavanja. Kancelarija za mlade se bavi organizacijom različitih prezentacija i sportskih aktivnosti.

  Celokupna delatnost Kancelarije za mlade ostvaruje se u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije koja je usvojena 9. maja 2008. godine.Rešenjem predsednika Gradske opstine Palilula, za Koordinatora Kancelarije za mlade Gradske opštine Palilula, od 6.11.2012. imenovana je Ivana Jović, student.

  E-Pošta: ivanica985@hotmail.com