Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Konkursi

  Konkursi

  JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2019 godinu za projekte iz oblasti kulture koji su od značaja za Gradsku opštinu Palilula
  Aplikacioni formular za kulturu 2019. god.

  JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Palilula za 2019 godinu za programe iz oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Palilula
  Aplikacioni formular za sport 2019. god.
  Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz oblasti sporta

  Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa
  Aplikacioni formular za programe i projekte

  Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz oblasti sporta
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti sporta 2019. god.
  Aplikacioni formular za sport 2019. god.

  Odluka o izboru kandidatkinja koji ispunjavaju uslove i kriterijume iz javnog poziva u 2019. godini
  Javni poziv u okviru realizacije „Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti“
  Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta
  Javni poziv za dodelu sredstava za pomoć u održavanju osnovnih škola i vrtića
  Aplikacioni formular škole i vrtići
  Aplikacioni formular za programe i projekte
  Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa
  Aplikacioni formular za sport 2019. god.
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti sporta 2019. god.
  Aplikacioni formular za kulturu 2019. god.
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti kulture 2019. god.

  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti sporta 2018
  Aplikacioni formular za sport 2018
  Aplikacioni formular za kulturu
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti kulture
  Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u
  2018. godini

  Aplikacioni formular za kulturu
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti kulture
  Aplikacioni formular za sport
  Javni konkurs za dodelu sredstava iz oblasti sporta