Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 12.12.2017

  LOKALNA VLAST KLJUČNA U INTEGRACIJAMA

  LOKALNA VLAST KLJUČNA U INTEGRACIJAMA

  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) održala je 12. decembra 2017. godine, u prepunoj sali beogradskog Sava centra, 45. skupštinu pod nazivom „Strateški razvoj lokalne samouprave“. Na najvećem skupu lokalne samouprave u Srbiji prisustvovalo je 138 delegata gradova i opština, predstavnici Vlade Srbije, ambasada Švajcarske, Nemačke, Švedske, Francuske, Hrvatske Mađarske, Rusije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnih organizacija, kao što su Delegacije EU u Srbiji, Misija OEBS, UNDP, GIZ, ali i predstavnici civilnog sektora. Delegaciju Gradske opštine Palilula-Niš predvodio je predsednik opštine Aleksandar Ždrale.

  Neki od glavnih zaključaka Skupštine su da lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u procesu evropskih integracija, reformi i odnosa sa građanima, ali i da SKGO na najkvalitetniji način povezuje vladu i jedinice lokalne samouprave, te da je njihov „najjači“ partner. Takođe, za novog predsednika SKGO izabrana je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, prva žena na toj poziciji, dok je Đorđe Staničić ponovo izabran za generalnog sekretara SKGO.

  U ime grada domaćina, prisutnima se obratio Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda. Kako je istakao, prisustvo na skupu je snažan dokaz podrške Grada Beograda SKGO i rešenosti da i u narednoj godini „zajedno doprinosimo razvoju lokalne samouprave u Srbiji“. Prema njegovim rečima, za svakodnevni život građana, opštine i gradovi su najvažnije institucije, i to ne samo zato što su im najbliže, već prvenstveno jer su odgovorne za njihove ključne životne potrebe. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, istakao je da mu je privilegija da učestvuje na najvećem godišnjem skupu predstavnika gradova i opština. Ono što je ključna stvar, a tiče se SKGO-a, rekao je Ružić, jeste da Vlada Srbije ima ostvaren dijalog i partnerstvo sa ovom asocijacijom gradova i opština. „Glavni kvalitet ovog partnerstva ogleda se u saradnji na svim ključnim poslovima, koji se odnose na lokalne samouprave. Među njima bih izdvojio nedavno završen projekat o upravljanju ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave, i to kroz organizovanje radionica, obuka, modela akata… Taj projekat je proizveo obuke za više od 3.700 zaposlenih u upravama gradova i opština“, naveo je Ružić. Podsetio je da je u oktobru usvojen Zakon o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje, preko kojeg će biti obezbeđene obuke za sve službenike na republičkom i lokalnom nivou. Ministar je dodao da službenik mora da primeni zakon u svim situacijama jednako kako bi građani bili u ravnopravnom položaju. „Uprava ne sme i ne može biti kočničar reformi, kočničar promena, već mora biti podrška reformama. Država mora da počiva na lokalnoj vlasti, jer je najbliža građanima, a s druge strane uspeh države zavisi od uspeha uprava lokalnih zajednica“, naglasio je Ružić. Prema njegovom mišljenju, „velika je stvar“ što su doneta sistemska rešenja, poput Zakona o opštem postupku i Zakona o inspekcijskom nadzoru, kao i to što je standardizovano 188 administrativnih postupaka kako bi bili isti u svim jedinicama lokalne samouprave.

  Ministar Ružić je istakao da je cilj reforme sistema zarada sistem radnih odnosa koji će biti održiv, pravičan i transparentan. Govorio je i o komunalnoj delatnosti u kojoj više od 30 odsto zaposlenih prima minimalnu zaradu, dok 50 odsto radnika nije ni dobilo solidarnu pomoć. Istakao je i da je digitalizacija jedan od prioriteta Ministarstva na čijem je čelu. Prisutnima se potom obratio Filip Ge, ambasador Švajcarske Konfederacije u Srbiji. On je naglasio da je SKGO veoma važna organizacija u povezivanju centralne vlasti sa lokalom, ističući da Švajcarska nastoji da pomaže ekonomski razvoj, socijalnu i zdravstvenu zaštitu u Srbiji. Ge je naveo da se u 11 gradova i 45 opština sprovodi program uređivanja poreza na imovinu, ukazujući da je za 12 godina otkako Švajcarska sarađuje sa Srbijom, odrađen veliki broj projekata, a da je, na primer, za dobro upravljanje i socijalnu inkluziju uloženo osam miliona evra. Naglasio je da će Švajcarska Ambasada nastaviti da sarađuje sa SKGO. Aksel Ditman, ambasador Nemačke u Srbiji, rekao je da je Srbija ima strateški cilj da postane punopravna članica Evropske unije i da je u tome Nemačka u potpunosti podržava. Prema njegovim rečima, Srbija je na putu reformi, a podsetio je i da su otvorena još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Unijom, te da se reforme sprovode u dobroj dinamici. „Lokalne samouprave igraju krucijalnu ulogu u reformama i implementaciji, ali i u borbi protiv korupcije“, naglasio je Ditman. Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Beogradu, ukazao je da je lokalna vlast zadužena za primenu čak 70 odsto propisa Unije u vezi sa integracijama. Dodao je da je EU izdvojila 80 miliona evra kao podršku lokalu u Srbiji ove godine, a da je u poslednjih 15 godina izdvojila 400 miliona evra. Fabrici je zaključio da je dosta toga na lokalu urađeno, ali da ima još posla.

  Tim Kartrajt, šef misije Saveta Evrope (SE) u Srbiji, naveo je da je SE ove godine bio aktivan u lokalnim samoupravama u Srbiji, navodeći da je SE, između ostalog, pomogao srpskim vlastima u osnivanju Nacionalne akademije za stručno usavršavanje. Predstavljajući ključne rezultate u 2017, Darko Bulatović, dojučerašnji predsednik SKGO-a, istakao je da je SKGO nastojala da u svim procesima pruži svoj maksimalni doprinos zastupajući interese lokalne samouprave. On je naveo da je SKGO u 2017. učestvovala u izradi preko 25 nacionalnih strateških dokumenata i pravnih akata, da je inicirala usvajanje, odnosno izmene i dopune važnih zakona za lokalne vlasti, kao što su Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezima na imovinu… „SKGO je učestvovala i u pripremi više predloga zakona, izmena i dopuna zakona, kao što je Zakon o planskom sistemu, Nacrtu izmene i dopune zakona o budžetskom sistemu… U cilju razmene iskustva, dobijanja uputstava, SKGO je organizovala preko 100 nacionalnih i regionalnih konferencija, kroz koje je prošlo više hiljada predstavnika lokalnih vlasti. Pripremljeno je pet priručnika za potrebe gradova i opština, poput Priručnika za dodelu državne pomoći. Pripremljeno je više modela dokumenata, kao što je Model kodeksa ponašanja službenika nameštenika“, istakao je Bulatović. Bulatović je naglasio da je SKGO pripremila i novi sajt, koji će na interaktivan način sve informacije važne za bolje funkcionisanje gradova i opština učiniti dostupnijim.

  Zaključio je da će SKGO i u 2018. nastaviti da radi istim tempom, da će nastaviti da zastupa interese lokalnih samouprava, ali i da će nastaviti partnerstvo sa Vladom Srbije. Nakon izlaganja Darka Bulatoivića usledilo je svečano potpisivanje Sporazuma o sprovođenju paketa podrške za unapređenje naplate poreza na imovinu na lokalu u okviru „Programa reformi poreza na imovinu, koji sprovodi IMG, a finansira SDC, zatim Sporazuma o podršci gradovima i opštinama za programsko budžetiranje i strateško planiranje u okviru programa „Exchange 5″, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija i SKGO uz finansijsku podršku EU, kao i Sporazuma o sprovođenju opštinskih projekata u okviru GIZ i SKGO projekta „Inicijativa za inkluziju“. (D.V)