Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Насловна >> Начелник

  Начелник управе

  Марија Брајдић

  Марија Брајдић, дипломирана правница, са 23 године радног искуства на пословима правне струке, одлуком општинског Већа ГО Палилула постављена је за начелницу Управе Градске општине Палилула, на период од пет (5) година, почев од 12.09.2017.године. Избор је обављен на основу расписаног јавног огласа за попуњавање радног места: “службеник на положају – начелник управе ГО Палилула”. Марија Брајдић је у периоду од 11.09.2012.год. до 11.09.2017.год., успешно обављала дужност начелнице Управе ГО Палилула. Пре тога је деветнаест година радила у органима ЈЛС на пословима из области управног права од чега је тринаест година обављала послове на руководећим радним местима у управама и секретаријатима Града Ниша. Има четири године радног искуства у правосудном систему и положен правосудни испит.

  Марија Брајдић је од 2012.год чланица мреже начелника при СКГО. Од 2016.год. је Председавајућа Одбора за системска питања и управу при СКГО као и чланица мреже за људске ресурсе при СКГО. Чланица је градске Комисије за координацију инспекције надзора над пословима из изворне надлежности града и чланица Радне групе Града Ниша за припрему нацрта о максималном броју запоселених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017.год.

  У протеклих пет година учествовала је на бројним обукама и семинарима. У 2017. години добила је сертификат СКГО/ОЕБС за е-Обуку „Управљање људским ресурсима“ и Сертификат Реформатора за Обуку за локалне самоуправе „Наставак реформе и нови прописи од значаја за ЈЛС у 2017.год.“. У 2016.год. добила је Сертификат Центра за едукацију, инвестиције и одрживи развој – за Обуку „Шта послодавац треба да зна о измени уговорених обавеза“ а у 2015.години добила је Сертификат СКГО/ОЕБС за е-Обуку „Добра управа у градовима и општинама“ и била је одговорна за успостављање система менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008 у ГО Палилула и добијању ресертификата „Пружање услуга у надлежности градске општине и унапређење стандарда живота у заједници“. Током 2013.године савладала је обуку СКГО „Јавно приватна партнерства“ а у 2012.години и обуку e-change и СКГО „Партиципативно буџетирање“.

  Контакт:

  Е-пошта:

  018 290 600

  marija.brajdic@palilula.eu