Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Načelnik

  VD Načelnica uprave

  Tamara Pešić

  Tamara Pešić, diplomirana pravnica, sa 14 godina radnog iskustva na poslovima pravne struke, rešenjem Veća gradske opštine Palilula postavljena je na položaj vršioca dužnosti načelnika Uprave gradske opštine Palilula počev od 12.10.2020.godine.Pre toga radila je u privatnom sektoru a ovo je 12. godina kako radi u Upravi gradske opštine Palilula u kojoj je osam godina obavljala poslove za pripremu i realizaciju sednica skupštine i radnih tela Skupštine gradske opštine Palilula. Od 2016. godine raspoređena je na radno mesto „radni odnosi i normativno pravni poslovi i poslovi pružanja besplatne pravne pomoći“. Tamara Pešić je upisana u registar Ministarstva pravde kao registrovani pružalac besplatne pravne pomoći lokalne samouprave.

  Proteklih godina učestvovala je na brojnim obukama i seminarima. U 2013. godini dobila je sertifikat MNG centra za razvoj ljudskih resursa i menadžment za obavezno podnošenje elektronske prijave na socijalno osiguranje putem portala centralnog registra, sertifikat Instituta za ekonomsku diplomatiju za profesionalno usavršavanje za novine i praktičan rad na portalu CROSO. Godine 2017. dobila je sertifikat za e-obuku o sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi i uspešno je prošla obuku o razmeni podataka po službenoj dužnosti koju je organizovala Stalna konferencija gradova i opština. Tokom 2019.godine pohađala je obuku za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača pri Stalnoj konferenciji gradova i opština Srbije.

  Kontakt:

  E-pošta:

  018 290 600

  tamara.pesic@palilula.eu