Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Načelnik

  Načelnik uprave

  Marija Brajdić

  Marija Brajdić, diplomirana pravnica, sa 23 godine radnog iskustva na poslovima pravne struke, odlukom opštinskog Veća GO Palilula postavljena je za načelnicu Uprave Gradske opštine Palilula, na period od pet (5) godina, počev od 12.09.2017.godine. Izbor je obavljen na osnovu raspisanog javnog oglasa za popunjavanje radnog mesta: “službenik na položaju – načelnik uprave GO Palilula”. Marija Brajdić je u periodu od 11.09.2012.god. do 11.09.2017.god., uspešno obavljala dužnost načelnice Uprave GO Palilula. Pre toga je devetnaest godina radila u organima JLS na poslovima iz oblasti upravnog prava od čega je trinaest godina obavljala poslove na rukovodećim radnim mestima u upravama i sekretarijatima Grada Niša. Ima četiri godine radnog iskustva u pravosudnom sistemu i položen pravosudni ispit.

  Marija Brajdić je od 2012.god članica mreže načelnika pri SKGO. Od 2016.god. je Predsedavajuća Odbora za sistemska pitanja i upravu pri SKGO kao i članica mreže za ljudske resurse pri SKGO. Članica je gradske Komisije za koordinaciju inspekcije nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada i članica Radne grupe Grada Niša za pripremu nacrta o maksimalnom broju zaposelenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017.god.

  U proteklih pet godina učestvovala je na brojnim obukama i seminarima. U 2017. godini dobila je sertifikat SKGO/OEBS za e-Obuku „Upravljanje ljudskim resursima“ i Sertifikat Reformatora za Obuku za lokalne samouprave „Nastavak reforme i novi propisi od značaja za JLS u 2017.god.“. U 2016.god. dobila je Sertifikat Centra za edukaciju, investicije i održivi razvoj – za Obuku „Šta poslodavac treba da zna o izmeni ugovorenih obaveza“ a u 2015.godini dobila je Sertifikat SKGO/OEBS za e-Obuku „Dobra uprava u gradovima i opštinama“ i bila je odgovorna za uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 u GO Palilula i dobijanju resertifikata „Pružanje usluga u nadležnosti gradske opštine i unapređenje standarda života u zajednici“. Tokom 2013.godine savladala je obuku SKGO „Javno privatna partnerstva“ a u 2012.godini i obuku e-change i SKGO „Participativno budžetiranje“.

  Kontakt:

  E-pošta:

  018 290 600

  marija.brajdic@palilula.eu