Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 24.01.2018

  O GRAĐANSKOM VASPITANJU U OPŠTINI PALILULA

  O GRAĐANSKOM VASPITANJU U OPŠTINI PALILULA

  U okviru programe nastave iz „građanskog vaspitanja“, Gradsku opštinu Palilula posetili su učenici šestog razreda Osnovne škole „Kole Rašić“ sa nastavnicom Brankicom Lukić. Oni su izrazili želju da u razgovoru sa rukovodstvom opštine dobiju objašnjenje koji su to nivoi, grane vlasti i sadržaj rada lokalne samouprave.

  Sa učenicima su razgovarali, predsednik opštine Aleksandar Ždrale i načelnica opštinske Uprave Marija Brajdić a određena objašnjenja o radu organa opštinske vlasti dale su i Marija Ćirić i Anđela Milojević, zaposlene u opštinskoj Upravi. Učenici su se dobro pripremili pa je bilo više pitanja o pojedinostima razumevanje uloge i mesta građana u vlasti i u društvu, pravima i dužnostima. Ovim povodom, upoznali su predsednika sa projektom koji ima za cilj da ponudi odgovor „da li se poštuje uredba o zabrani prodaje alkohola i cigareta maloletnim licima“ u naselju gde radi škola kao i o prvim rezultatima ankete sa građanima.

  Ovaj nastavni predmet, po rečima nastavnice Brankice Lukić, omogućava razvijanje učeničke kreativnosti u rešavanju društvenih problema, kritičkog mišljenja i rasuđivanja. Pruža mogućnost učenicima da postanu aktivni učesnici u procesu obrazovanja i vaspitanja i da izgrade saznanja, sposobnosti i vrednosti neophodne za formiranje autonomne i kreativne ličnosti, otvorene za dogovor i saradnju, koja poštuje sebe i druge. Negovanje istraživačkog duha i razvijanje sposobnosti rada u timu, stvaranje osećaja odgovornosti i podizanje svesti učenika o njihovom mestu u društvu i mogućnostima da utiču na svoju stvarnost, osnove su obrazovnih, vaspitnih i praktičnih ciljeva nastavnog programa „građanskog vaspitanja“, Tekst i fotografije D.Vidojković, EKOpolis