Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 09.03.2020

    OBAVEŠTENJE

    Molimo Vas da obavestite stanovništvo sa Vaše opštine da VP 7002 Niš izvodi vežbu Sa bojnim MES – gađanje, na vojnom vežbalištu zvanom „Markovo kale“ u vremenu od 08 časova do 14 časova dana, 11.03. i 12.03.2020. godine.

    Obaveštenje se odnosi na meštane koji imaju svoja imanja na prostoriji bližoj od 400m računajući od sredine vežbališta „Markovo kale“, gde za vreme vežbi sa MES – gađanja ne mogu boraviti, kao i da ne prilaze putevima dalje od tabli koje će biti postavljene na vidnim mestima sa natpisima: „NE IDI DALJE – MINE“ i „NE IDI DALJE – GAĐA SE“. Da stanovništvo posle vežbe ne dira eventualno zaostala MES, već da o tome odmah izvesti opštinske vlasti ili komandu VP 7002 Niš i da ne čine štetu na vežbalištu.

    KOMANDANT Potpukovnik Ivan Simonović