Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 22.11.2019

    ODRŽANA 24.SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PALILULA

    Skupštine Gradske opštine Palilula zasedala je u petak, 22.novembra u Niškom kulturnom centru. Na 24.sednici, kojom je presedavala predsednica Skupštine Adriana Anastasov, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, odbornici su dali pozitivno prethodnog mišljenja na Pete izmene i dopune plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – prva faza. O Planu je govorio direktor JP Zavod za urbanizam mr Miroljub Stanković a obrazloženje Plana je podnela, odgovorna projektantica Dušica Šegović. Cilj izrade Petih izmena i dopuna plana je preispitivanje planskih rešenja u skladu sa novonastalim potrebama i definisanje aktuelne problematike uređenja i izgradnje prostora, kao i usklađivanje planskih rešenja sa katastrom nepokretnosti.

    Na ovoj sednici, u prisustvu predsednika opštine Aleksandra Ždrala, članova opštinskog Veća, načelnice opštinske Uprave Marije Brajdić, doneto je rešenje o razrešenju zamenika predsednika Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula, na lični zahtev, i rešenje o imenovanju Stefana Mohenskog, diplomiranog pravnika za zamenika predsednika Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula. Na odbornička pitanja i inicijative iz opštine Palilula odgovorili su Zavod za zaštitu spomenika kulture i javna komunalna preduzeća: Direkcija za javni prevoz, Mediana, Naisus, Parking servis. Na kraju zasedanja 24.sednice Skupštine usledila su nova odbornička pitanja i inicijative.(D.V)