Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 11.12.2017

  ODRŽANA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE PALILULA

  ODRŽANA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE PALILULA

  Prema nacrtu Odluke o budžetu, o kojem se (11.decembra) na javnoj raspravi razgovaralo u Niškom kulturnom centru, budžet Gradske opštine Palilula za 2018.godinu biće za 5,5 odsto manji u odnosu na ovogodišnji i iznosiće 142.125.970,00 dinara. Predsednik Gradske opštine Palilula Aleksandar Ždrale, ističe da će budžet opštine Palilula za 2018.godinu biti restriktivan, sa realno planiranim prihodima od kojih najveći udeo čine prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 34.323.970,00 dinara.

  Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 130.125.970,00 dinara. Tekući rashodi planirani su u iznosu od 142.125.970,00 dinara i raspoređeni su kod četiri direktna korisnika i to: Skupština, Predsednik, Veće i Uprava. Svoje predloge za novi budžet, na ovoj raspravi, predočili su i zainteresovani građani, koji su o detaljima nacrta budžeta bili upoznati i putem opštinskog sajta. Po rečima Ivana Dragišića šefa Odseka za finansije, imovinsko pravne i komunalne poslove, svi predlozi, mišljenja i primedbe građana biće prosleđeni na dalje razmatranje Opštinskom Veću, koje će konačni predlog dostaviti Skupštini. Očekuje se da budžet Gradske opštine Palilula bude usvojen do 20.decembra 2017. u roku koji predviđa Zakon o budžetskom sistemu. (D.V)

  TV KCN: Prizma – Manje para za opstine u Nisu