Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Насловна >> Пријем грађана

  Пријем Грађана

  У просторијама Градске општине Палилула врши се пријем грађана сваког радног дана од 07,30 сати до 15,30 сати.

  Пријем грађана се обавља на основу претходно поднетог захтева за пријем који се може предати лично преко писарнице општине Палилула или предати преко поште.

  Градска општина Палилула сходно својим надлежностима у Статуту Градске општине Палилула, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са инвалидитетом, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју.

  Једнократна новчана помоћ

  Сходно финансијским могућностима Градска општина Палилула повремено грађанима који припадају социјално рањивим групама одобрава једнокрану новчану помоћ.

  Да би се остварило право на једнократну новчану помоћ потребно је предати следећу документацију:

  • захтев,
  • уверење о имовном стању за подносиоца захтева,
  • потврду о приходима за подносиоца захтева и чланове породице (потврда о плати, чек од пензије, дечјем додатку, материјалној помоћи),
  • изјаву из месне канцеларије о броју чланова домаћинства (са територије Градске општине Палилула),
  • потврду из Националне службе за запошљавање ако је подносилац захтева или члан породице незапослен, потврду из школе за децу,
  • фотокопију личне карте за подносиоца захтева и све пунолетне чланове породице,
  • отпусну листу или последњи извештај лекара специјалисте, не старији од 3 месеца,
  • другу документацију која сведочи о релевантним чињеницама за oдлучивање.

  НАПОМЕНА: Документација не може бити старија више од 6 (шест) месеци. Непотпуна документација неће се примити. Комисија задржава право да провери тачност података

  Услуге комби превоза

  Градска општина Палилула поседује комби возило са рампом за инвалиде којим повремено превози инвалиде са своје територије. Потребно је да корисници комби возила предају одговарајућу лекарску документацију и попуњени образац захтева за коришћење комби возила, у просторијама општине Палилула на шалтеру број 2.