Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Prijem građana

  Prijem Građana

  U prostorijama Gradske opštine Palilula vrši se prijem građana svakog radnog dana od 07,30 sati do 15,30 sati.

  Prijem građana se obavlja na osnovu prethodno podnetog zahteva za prijem koji se može predati lično preko pisarnice opštine Palilula ili predati preko pošte.

  Gradska opština Palilula shodno svojim nadležnostima u Statutu Gradske opštine Palilula, pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa invaliditetom, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području.

  Jednokratna novčana pomoć

  Shodno finansijskim mogućnostima Gradska opština Palilula povremeno građanima koji pripadaju socijalno ranjivim grupama odobrava jednokranu novčanu pomoć.

  Da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu pomoć potrebno je predati sledeću dokumentaciju:

  • zahtev,
  • uverenje o imovnom stanju za podnosioca zahteva,
  • potvrdu o prihodima za podnosioca zahteva i članove porodice (potvrda o plati, ček od penzije, dečjem dodatku, materijalnoj pomoći),
  • izjavu iz mesne kancelarije o broju članova domaćinstva (sa teritorije Gradske opštine Palilula),
  • potvrdu iz Nacionalne službe za zapošljavanje ako je podnosilac zahteva ili član porodice nezaposlen, potvrdu iz škole za decu,
  • fotokopiju lične karte za podnosioca zahteva i sve punoletne članove porodice,
  • otpusnu listu ili poslednji izveštaj lekara specijaliste, ne stariji od 3 meseca,
  • drugu dokumentaciju koja svedoči o relevantnim činjenicama za odlučivanje.

  NAPOMENA: Dokumentacija ne može biti starija više od 6 (šest) meseci. Nepotpuna dokumentacija neće se primiti. Komisija zadržava pravo da proveri tačnost podataka

  Usluge kombi prevoza

  Gradska opština Palilula poseduje kombi vozilo sa rampom za invalide kojim povremeno prevozi invalide sa svoje teritorije. Potrebno je da korisnici kombi vozila predaju odgovarajuću lekarsku dokumentaciju i popunjeni obrazac zahteva za korišćenje kombi vozila, u prostorijama opštine Palilula na šalteru broj 2.