Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 18.12.2017

    DATO POZITIVNO-PRETHODNO MIŠLJENJE NA PROGRAME JAVNIH PREDUZEĆA

    DATO POZITIVNO-PRETHODNO MIŠLJENJE NA PROGRAME JAVNIH PREDUZEĆA

    Odbornici Skupštine Gradske opštine Palilula, na 11.sednici, koja je održana 18.decembra, nakon uvodnih izlaganja izvestioca javnih preduzeća, dali su pozitivno prethodno mišljenje na sledeće programe poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš: Na predlog Programa razvoja Grada Niša za 2018, koji je obrazložio dr Aleksandar Ždraljević, rukovodilac Sektora za lokalni i ekonomski razvoj; Na predlog Programa poslovanja JP „Nišstan“ Niš za 2018. godinu, koji je obrazložila Olgica Lazić, finansijski rukovodilac javnog preduzeća; Na predlog Programa poslovanja JP „Zavod za urbanizam“ Niš za 2018. godinu, koji je predstavio dipl.arh. Miroljub Stanković, direktor javnog preduzeća; Na predlog Programa poslovanja JKP „Gorica“ Niš za 2018. godinu, koji je obrazložio Slaviša Stamenković, rukovodilac ekonomskih poslova u preduzeću; Sa predlogom Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2018. godinu, odbornike opštine Palilula upoznao je dr Goran Radojičić, pomoćnik direktora preduzeća;

    Na predlog Programa poslovanja JKP „Objedinjena naplata“ Niš za 2018. godinu, koji je obrazložila Danijela Petrović, rukovodilac ekonomskih poslova ovog preduzeća; Na predlog Programa poslovanja JKP „Direkcija za javni prevoz Grada Niša“ Niš za 2018. godinu, koji je obrazložio Svetolik Cvetković, interni revizor; Na predlog Programa poslovanja JKP „Gradska toplana“ Niš za 2018. godinu, koji je u ime predlagača saopštila Danijela Knežević, pomoćnik direktora za ekonomske poslove; Na predlog Programa poslovanja JKP „Tržnica“ Niš za 2018. godinu, koji je obrazložila Ljiljana Lalović, zamenik šefa računovodstva; Na predlog Programa poslovanja JKP „Gradska stambena agencija“ Niš za 2018. godinu, koji je u ime predlagača izložio Vladan Stojanović, direktor stambene agencije; Na predlog Programa poslovanja JP „Aerodrom“ Niš za 2018. godinu, koji je obrazložila Dragoslava Marković, rukovodilac javnih nabavki; Na predlog Programa poslovanja JKP „Naissus“ Niš za 2018. godinu koji je predstavila Hilda Milenović, pomoćnik direktora za finansijske poslove; Na predlog Programa poslovanja JKP „Parking servis“ Niš za 2018. godinu koji je odbornicima predstavio Aleksandar Milošević, pomoćnik direktora i na predlog Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju Grada Niša“ Niš za 2018. godinu, koji je u ime predlagača obrazložila Ivana Jovanović, koordinator računovodstvenih poslova.(D.Vidojković)