Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Dostupnost zdravstvenih usluga namenjenih ženama sa akcentom na žene iz seoskih sredina

  Projekat: Dostupnost zdravstvenih usluga namenjenih ženama sa akcentom na žene iz seoskih sredina

  Cilj: Unapređenje zdravstve zaštite žena

  Opis: U saradnji sa Domom zdravlja Niš, organizovanje zdravstvenih pregleda Oragnizovanje u unapred rezervisanim terminima za žene iz seoskih sredina i žene sa teškoćama u kretanju. Aktivnosti bi se sastojale u tome da se obezbeđenim prevozom žene iz ruralnih sredina odvezu na preventivne zdravstvene preglede u tačno predviđenim terminima, kao i informisanje putem medijske kampanje i podele promotivnih materijala o značaju ovakvih pregleda.

  Izvori finansiranja: GO Palilula, resursi zdravstvenih ustanova i drugih uključenih institucija

  Indikatori: broj obavljenih zdravstvenih pregleda

  Direktni korisnici projekta: žene iz seoskih sredina, žene sa teškoćama u kretanju

  Nosioci aktivnosti: Dom zdravlja Niš, GO Palilula