Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Pružanje pomoći ženama za lakše samozapošljavanje i zapošljavanje kroz edukaciju u oblasti preduzetništva

  Projekat: Pružanje pomoći ženama za lakše samozapošljavanje i zapošljavanje kroz edukaciju u oblasti preduzetništva

  Cilj: Ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje žena

  Opis: Održavanje seminara namenjenih ženama iz oblasti preduzetništva i izrade biznis planova

  Izvori finansiranja: GO Palilula, resursi uključenih institucija

  Indikatori: broj polaznica seminara

  Direktni korisnici projekta: žene sa teritorije GO Palilula koje su zainteresovane za sopstveno usavršavanje u oblasti preduzetništva

  Nosioci aktivnosti: GO Palilula, NSZ, Regionalna privredna komora, OECD