Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Promocija uspešnih umetnica i stvaraoca u oblasti kulture

  Projekat: Promocija uspešnih umetnica i stvaraoca u oblasti kulture

  Cilj: Podsticaj i promovisanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva

  Opis: Održavanje izložbi, koncerata, pesničkih večeri i drugih kulturnih dešavanja, čiji će glavni akteri biti žene umetnice i kulturni stvaraoci u saradnji sa NKC, Niškim simfonijskim orkestrom, Narodnim pozorištem, Umetničkom školom i Fakultetom umetnosti iz Niša.

  Izvori finansiranja: GO Palilula, resursi uključenih institucija

  Indikatori: broj održanih, izložbi, koncerata, pesničkih večeri i drugih kulturnih dešavanja

  Direktni korisnici projekta: umetnice i umetnici sa teritorije GO Palilula, NKC

  Nosioci aktivnosti: GO Palilula, NKC, Niški simfonijski orkestar, Narodno pozorište, Umetnička škola, Fakultet umetnosti iz Niša