Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 11.09.2017

  RASPRAVA O STRATEGIJI ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

  RASPRAVA O STRATEGIJI ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

  Povodom usvajanja „Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti Gradske opštine Palilula-Niš sa Akcionim planom 2017-2021.godine“, u Niškom kulturnom centru je održana javna rasprava. Prezentaciju ovog dokumenta, u prisustvu brojnih predstavnika grada Niša, ustanova i organizacija, organizovao je Radni tim za izradu Akcionog plana opštine Palilula.

  Gradska opština Palilula je prva opština južno od Beograda koja na ovaj način daje doprinos unapređenju položaja žena i promovisanju principa rodne ravnopravnosti i uvođenju rodnog budžetiranja u svoj budžet, istakla je Adriana Anastasov, članica radnog tima i predsednica Skupštine opštine Palilula. Za unapređivanje rodne ravnopravnosti potrebne su posebne mere u cilju otklanjanja direktne i indirektne diskriminacije prema ženama, kao i osnaživanje jednakih mogućnosti za puno ostvarivanje ljudskih prava, uz istovremeno jačanje procesa uključivanja rodne perspektive u svim oblastima društvenog života.

  Ovim dokumentom se utvrđuje celokupna lokalna politika u cilju eliminisanja diskriminacije žena, poboljšanja njihovog položaja i integrisanja principa rodne ravnopravnosti u sve oblasti delovanja institucija sistema, kao jedan od elemenata modernizacije i demokratizacije društva, u cilju bržeg, ravnomernijeg i efikasnijeg društvenog razvoja, u skladu sa politikom jednakih mogućnosti proklamovanom u Ustavu Republike Srbije. Po rečima predsednika opštine Palilula, Aleksandra Ždraleta, stepen jednakosti i rodne ravnopravnosti u nekoj zajednici oslikava stepen njenog razvoja. Uvođenje ovih principa omogućavamo efikasno korišćenje svih kapaciteta društva, kao i adekvatno partnerstvo institucija, privatnog sektora i civilnog društva.

  Osnaživanje žena i rodna ravnopravnost su temeljne vrednosti na kojima počiva sistem ljudskih prava, ali i imperativ ekonomskog i socijalnog razvoja svakog društva. Poštovanjem i primenom ovih vrednosti i standarda doprinosi se, odlučno, za budućnost jednakih prava i jednakih mogućnosti u cilju napretka za sve u našoj lokalnoj zajednici. Ovom raspravom, po rečima organizatora skupa, očekuje se napredak u zajedničkom kreiranju ravnopravnije budućnosti za sve građane i građanke Gradske opštine Palilula. Odluku o usvajanju predloženog dokumenta doneće odbornici na sednici Skupštine opštine Palilula. (D.V)