Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 12.01.2018

    RAZGOVOR SA MENADŽMENTOM DOMA ZDRAVLJA NIŠ

    RAZGOVOR SA MENADŽMENTOM DOMA ZDRAVLJA NIŠ

    Na sastanku sa menadžmentom Doma zdravlja u Nišu, koji je održan 12.januara u prostorijama opštine, istaknuta je veoma dobra saradnja sa ovom ustanovom primarne zdravstvene zaštite. Gradska opština Palilula, po rečima predsednika opštine Aleksandra Ždraleta, ostvarujući ciljeve Akcionog programa razvoja, zdravstvenu zaštitu stanovnika, unapređenje rada i opremanje zdravstvenih objekata – ambulanti i proširenje delatnosti zdravstvenih službi na teritoriji opštine, ističe kao prioritet rada rukovodstva.

    U saradnji sa Domom zdravlja-Preventivnim centrom Niš, 2017 godine organizovano je više kampanja, predavanja i aktivnosti za stanovnike gradskog područija, kao što su «bazar zdravlja» a tokom leta sprovedena je i aktivnost -«približimo se pacijentima», na seoskom područiju opštine. Po rečima direktora Doma zdravlja u Nišu, prof.dr Milorada Jerkana, ka zdravstvenim stanicama na teritoriji opštine Palilula opredeljeno je više od 35.000 građana a pregled pacijenata uspešno obavlja odabran tim lekara i medicinskih sestara. (D.V)