Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Rodna ravnopravnost

  Rodna Ravnopravnost

  Na osnovu člana 30 Statuta Gradske opštine Palilula i člana 114 Poslovnika Skupštine Gradske opštine Palilula, Skupština Gradske opštine Palilula, na sednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donela je odluku o usvajanju Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti Gradske opštine Palilula – Niš sa akcionim planom 2017-2021. godine

  Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti Gradske opštine Palilula

  Projekat: Dostupnost zdravstvenih usluga namenjenih ženama sa akcentom na žene iz seoskih sredina

  Projekat: Podrška samohranim roditeljima

  Projekat: Nasilje u porodici/partnerskom odnosu – ugrožavanje integriteta ličnosti

  Projekat: Pružanje pomoći ženama za lakše samozapošljavanje i zapošljavanje kroz edukaciju u oblasti preduzetništva