Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 09.10.2019

    SAGLEDANE INICIJATIVE GRAĐANA

    Gradska opština Palilula i predsednika opštine Aleksandra Ždraleta zalažu se da se u okviru Programa uređenja građevinskog zemljišta na teritoriji grada obezbedi završetak planiranih radova. To se posebno odnosi na delove naselja opštine Palilula u kojima su radovi otpočeli ali još nisu završeni. To je bio povod da predsednik opštine obiđe građane koji žive u ulici „Marka Jovanovića“, M.K. Rasadnik.

    Na zboru graćana koji je održan u sredu, 9.oktobra, razgovaralo se dinamici završnih radova n izgradnji kanalizacione mreže, nastavku vodovodne mreže, uređenju uličnog osvetljenja a posebno o asfaltiranju ove ulice. Dobrom saradnjom i organizovanim nastupom Saveta građana ovog naselja, po oceni predsednika Ždrala sagledane su potrebe stanovnika i obezbeđeni izvori finansiranja za završetak planiranih investicija.(D.V)