Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 13.03.2019

    SARADNJA SA KOMUNALNOM POLICIJOM GRADA USPEŠNA

    SARADNJA SA KOMUNALNOM POLICIJOM GRADA USPEŠNA

    Predsednik Gradske opštine Palilula Aleksandar Ždrale sa saradnicima primio je delegaciju Odeljenja komunalne policije u Nišu koju je predvodio načelnik Milan Đorđević. Ovim povodom ocenjena je protekla aktivnost i razgovaralo se o saradnji u narednom periodu. U cilju obavljanja zakonom utvrđenih komunalno-policijskih i drugih poslova, čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Niša, u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada, obrazovana je Komunalna policija.

    Poslovi Komunalne policije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda u oblastima. Saradnjom sa gradskim opštinama, rad Odeljenja komunalne policije je sve transparentniji i daje dobre rezultate u rešavanju brojnih zahteva i uočenih problema na terenu. U Gradskoj opštini Palilula, zahvaljujući preventivnim aktivnostima komunalnih inspektora opštine, saradnjom sa komunalnom policijom i građanima putem aplikacije „KOMUNALKO“, koja omogućava efikasniju komunikaciju između građana opštine Palilula i javnokomunalnih ustanove grada Niša uspešno se rešavaju komunalni problemi građana.(D.V)