Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 20.12.2017

  PREDSEDNIK OPŠTINE PRIMIO DELEGACIJU UČENIČKOG PARLAMENTA

  PREDSEDNIK OPŠTINE PRIMIO DELEGACIJU UČENIČKOG PARLAMENTA

  Delegacija Učeničkog parlamenta Osnovne škole „Bubanjski heroji“, obišla je Gradsku opštinu Palilula, na čijoj teritoriji škola radi. Mlade „parlamentarce“, učenike sedmog i osmog razreda, direktorku škole Vericu Radenković, pedagoga škole Draganu Stevanović i bibliotekara Tijanu Ranđelović, primio je predsednik Gradske opštine Palilula Aleksandar Ždrale, sa svojim saradnicima.

  Učenički parlament je inače zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odgovarajućih odluka. Aktivnosti i akcije koje organizuje učenički parlament čine život u lokalnoj zajednici sadržajnijim. Ostvarivanjem saradnje sa učeničkim parlamentima, lokalna zajednica bolje upoznaje probleme i potrebe dece i mladih. Ovo je primer dobre prakse koji se ostvaruje u Gradskoj opštini Palilula.

  I ova generacija učenika je želela da sazna koja je uloga gradske opštine na čijoj teritoriji je i njihova škola, istakla je direktorka škole Verica Radenković. Ovaj susret je omogućio da se deca upoznaju sa rukovodstvom opštine, predsednikom, načelnicom Uprave, saznaju koje su najznačajnije aktivnosti ove teritorijalne organizacije Grada Niša. Naši «parlamentarci» stalno imaju neke ideje koje vrlo uspešno sprovode u delo. Osnovna škola Bubanjski heroji je po oceni ministarstva prosvete i Zavoda za vrednost kvaliteta je pre nekoliko godina uvršćena u deset najboljih škola u Srbiji. Predstavnici Učeničkog parlamenta škole “Bubanjski heroji“ razgovarali su i sa načelnicom Uprave opštine, Marijom Brajdić, obišli su komunalnu i inspekcijsku službu, odsek za pravne i zajedničke poslove, odsek za poslove Kabineta predsednika, Uslužni centar opštine.

  Predsednik opštine Palilula Aleksandar Ždrale, naglasio je, da se saradnja sa svim obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine ostvaruje u okviru smernica iz Akcionog programa razvoja. Značajno je učešće učenika u projektnim aktivnostima koje ostvaruje opština Palilula u prekograničnim projektima kao i uključivanje u rad Kancelarije za mlade opštine. (Tekst-foto D.Vidojković)