Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 17.08.2016

  UKLANJANJEM DIVLJE DEPONIJE U PASI POLJANI NASTAVLJENA AKCIJA ČIŠĆENJA U PALILULI

  UKLANJANJEM DIVLJE DEPONIJE U PASI POLJANI NASTAVLJENA AKCIJA ČIŠĆENJA U PALILULI

  U toku je akcija čišćenja divljih deponija u Gradskoj opštini Palilula. Ovim povodom, radnike JKP Mediana, koji rade na uklanjanju deponije sa lokacije u Pasi Poljani–kod groblja, obišli su Alekandar Ždrale, predsednik opštine Palilula, Adrijana Anastasov, predsednica Skupštine i Ivica Stojanović, član opštinskog veća Gradske opštine Palilula.

  Ovom akcijom planirano je da se sa lokacije u Pasi Poljani kod groblja ukloni 60 m3 otpada. Želimo da na terenu sagledamo obim devastiranog područija i uputimo poruku nesavesnim građanima da ne uništavaju životnu sredinu, izjavili su čelnici opštine Palilula. Nekontrolisano postupanje sa otpadom ugrožava životnu sredinu, površinske i podzemne vode, vazduh i zemljište. Važno je sprečiti neodgovorno ponašanje pojedinaca i tu je potrebna veća saradnja građana sa inspekcijskim službama grada i opštine.

  Ova aktivnost se ostvaruje u saradnji sa JKP Mediana i Gradskim Većem, koje je krajem maja meseca usvojilo Program čišćenja divljih deponija na nivou grada.

  Programom čišćenja je planirano da se tokom avgusta meseca, u opštini Palilula sanira osam divljih deponija što iznosi oko 1.300 m3 otpada. Akcija je otpočela početkom avgusta meseca u selu Lalinac i nastavljena je po utvrđenoj dinamici.

  U opštini Palilula ostvaruju dobru saradnju sa organizacijama civilnog društva na ekološkom obrazovanju stanovništva. Višestruko je smanjen broj divljih deponija čime je ostvarena značajna ušteda u budžetu. D.Vidojković, fotografije EKOpolis