Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 04.08.2016

  USPEŠNA SARADNJA OPŠTINE PALILULA I DOMA ZDRAVLJA SE NASTAVLJA

  USPEŠNA SARADNJA OPŠTINE PALILULA I DOMA ZDRAVLJA SE NASTAVLJA

  Od naših lokalnih uprava i zdravstvenih ustanova se očekuje da na putu evropske integracije Srbije pristupimo sprovođenju i onog dela preporuka Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije, koje govore o zaštiti zdravlja ali i o unapređenju zdravlja. Na ovaj način, približavanjem zdravstvene zaštite stanovnicima, ostvaruje se program koji daje veće finansijske uštede, naglašeno je na radnom sastanku rukovodstva opštine Palilula i Doma zdravlja Niš.

  Gradska opština Palilula, po rečima predsednika opštine Aleksandra Ždraleta, ostvarujući ciljeve Akcionog programa razvoja, zdravstvenu zaštitu stanovnika, unapređenje rada i opremanje zdravstvenih objekata – ambulanti i proširenje delatnosti zdravstvenih službi na teritoriji opštine, ističe kao prioritet rada novog rukovodstva. Na sastanku sa menadžmentom Doma zdravlja u Nišu, koji je održan u prostorijama opštine, istaknuta je veoma dobra saradnja sa ovom ustanovom primarne zdravstvene zaštite.

  „U saradnji sa Domom zdravlja-Preventivnim centrom Niš, prošle godine organizovali smo više kampanja, predavanja i aktivnosti za stanovnike gradskog područija, kao što su «bazar zdravlja» a tokom leta sprovedena je i aktivnost -«približimo se pacijentima», na seoskom područiju opštine- istakla je Adrijana Anastasov predsednica Skupštine opštine.

  Na teritorji opštine Palilula živi veliki broj osoba kojima je potrebna neka vrsta zdravstvene-socijalne zaštite i pomoći. Gotovo svaki 14 stanovnik Palilule je stariji od 70 godina. Usluge zdravstvene zaštite u opštini Palilula organizovane su u jedanaest zdravstvenih stanica-objekata. Trenutno, zdravstvena stanica u naselju Milka Protić zbog rekonstrukcije krova nije u funkciji ali je pre tri meseca otvorena nova zdravstvena stanica u selu Čokot, rekao je docent dr Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja u Nišu. Pregled pacijenata obavlja 23 lekara. Ka ovim zdravstenim stanicama opredeljeno je više od 30.000 građana.

  Početkom septembra i tokom oktobra meseca u saradnji sa Domom zdravlja u opštini Palilula nastaviće se sa akcijama «Bazar zdravlja», Od 04.septembra do 29.oktobra, proverom zdravlja u okviru akcije «Približimo se pacijentima», biće obuhvaćeno stanovništvo u šesnaest sela opštine Palilula. Po rečima direktora Doma zdravlja, medicinske ekipe posebno će sagledati stare, manje pokretne i nepokretne pacijente. (D.Vidojković, EKOpolis)fotografije