Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 18.12.2017

  USVOJEN BUDŽET OPŠTINE-RAZMATRANI PROGRAMI RAZVOJA I POSLOVANJA

  USVOJEN BUDŽET OPŠTINE-RAZMATRANI PROGRAMI RAZVOJA I POSLOVANJA

  Jedanaesta sednica SKUPŠTINE Gradske opštine Palilula, održana je 18.decembra u sali Niškog kulturnog centra. Nakon usvajanja zapisnika sa 10. sednice Skupštine, odbornici ove opštine doneli su odluku o budžetu za 2018. godinu sa Kadrovskim planom za 2018.godinu Uprave Gradske opštine Palilula. Uvodne napomene o projektovanom budžetu opštine za 2018. dao je Ivan Dragišić, šef Odseka za finansije, imovinsko pravne i komunalne poslove. On je naglasio da je o nacrtu Odluke o budžetu, organizovana javna rasprava. Budžet Gradske opštine Palilula za 2018.godinu biće za 5,5 odsto manji u odnosu na ovogodišnji i iznosiće 142.125.970,00 dinara. Jedan od razloga korigovanja budžeta opštine je i umanjenje godišnjeg transfera ka gradskoj opštini Palilula iz Budžeta grada Niša, za 16 miliona dinara. Predsednik Gradske opštine Palilula Aleksandar Ždrale, o projektovanom budžetu opštine Palilula za 2018.godinu je rekao da je restriktivan, sa realno planiranim prihodima od kojih najveći udeo čine prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 34.323.970,00 dinara. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 130.125.970,00 dinara. Tekući rashodi planirani su u iznosu od 142.125.970,00 dinara i raspoređeni su kod četiri direktna korisnika i to: Skupština, Predsednik, Veće i Uprava.

  Uprkos nastaloj situaciji, po rečima predsednika opštine, biće izdvojeni odgovarajući iznosi sredstava za Socijalnu pomoć ugroženom stanovništvu, dotacije sportskim udruženjima i pojedincima, dotacije udruženjima za projekte u oblasti kulture i drugim delatnostima. Finasijski će biti podržani i projekti: Dostupnost zdravstvenih usluga namenjenih ženama sa akcentom na žene iz seoskih sredina, Podrška samohranim roditeljima, Nasilje u porodici/partnerskom odnosu – ugrožavanje integriteta ličnosti, Pružanje pomoći ženama za lakše samozapošljavanje i zapošljavanje kroz edukaciju u oblasti preduzetništva, manifestacija – Radost Evrope, Palilulsko veče, Opštinska slava „Sabor srpskih svetitelja“, Regata učitelj Viden Jovanović. Predsednica Skupštine opštine Adrijana Anastasov je naglasila da je opština Palilula usvajanjem Strategije i lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja žena i unapređenja rodne ravnopravnosti 2017-2021.godine na svojoj septembarskoj sednici, postala prva opština južno od Beograda koja je na ovaj način dala doprinos unapređenju položaja žena i promovisanju principa rodne ravnopravnosti. Uvrstili smo odrednicu rodnog budžetiranja i namenili deo finansijski sredstava za projekte, istakla je Adriana Anastasov. Po rečima predsednika opštine Palilula, Aleksandra Ždraleta, stepen jednakosti i rodne ravnopravnosti u našoj zajednici oslikava stepen njenog razvoja i temeljne su vrednosti na kojima počiva sistem ljudskih prava.

  Skupština GO Palilule je donela i Odluku o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula, koju je obrazložila Marija Brajdić, načelnica opštinske Uprave. Od ove godine, gradske opštine, kao organizacione jedinice Grada Niša, dobile su ovlašćenje da učestvuju u razmatranju programa i planova poslovanja javnih preduzeća. Na jedanaestoj sednici Skupštine GO Palilula, dato je prethodno mišljenje na Program razvoja Grada Niša za 2018 i Programe poslovanja trinaest javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš. Na sednici Skupštine je doneta Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama od značaja za Gradsku opštinu Palilula. Lazar Dinić, član opštinskog Veća, dao je određeno objašnjenje ovog rešenja. Doneta su i rešenja o razrešenju i imenovanju određenih članova Komisija kao i odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena Palilula u nazivu Sportskog saveza Palilule. (Foto-tekst D.Vidojković)

  RTV BelAmi: Usvojen budžet GO Palilula za narednu godinu