Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • OBJAVLJENO 06.02.2020

    ODRŽANA 135. SEDNICA VEĆA GRADSKE OPŠTINE PALILULA

    SEDNICA -135., VEĆA GRADSKE OPŠTINE PALILULA, održana je u četvrtak 6.februara u prostorijama opštine. Sednicom je predsedavao predsednik Aleksandar Ždrale. Na ovoj sednici usvajen je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Palilula; Izveštaj o radu za 2019. godinu Predsednika GO Palilula i načelnice Uprave GO Palilula. Članovi Veća usvojili su Rešenje o utvrđivanju predloga Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Gradske opštine Palilula-Niš za 2020. godinu; Izveštaj o izvršenju budžeta Gradske opštine Palilula. Doneto je Rešenja o utvrđivanju Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2020. godinu sa Izmenom i dopunom Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Palilula za 2020 godinu. Odlučivalo se i o predlogu Komisije Gradske opštine Palilula za dodelu sredstava za projekte u 2020. godini iz oblasti sporta, iz oblasti kulture i za projekte od javnog interesa. Odlučivalo se i o zahtevima građana za jednokratnu finansijsku pomoć:(D:V:)