Gradska opstina Palilula

  • OBJAVLJENO 05.02.2022

    „RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE OD LOKALNOG DO NACIONALNOG NIVOA“

    „RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE OD LOKALNOG DO NACIONALNOG NIVOA“

    Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade, u sklopu projekta „Razvoj omladinske politike od lokalnog do nacionalnog nivoa“, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta, oganizovala je obuku za pisanje projekata, namenjenu koordinatorima/kama kancelarija za mlade. Među petnaest jedinica lokalnih samouprava u Srbiji, Kancelarija za mlade GO Palilula u Nisu bila je zastupljena sa jednim ucesnikom. (D.V)