Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 23.10.2016

  AKCIJA „ZDRAVLJE ZA SVE“ U SELU DONJE MEĐUROVO

  AKCIJA "ZDRAVLJE ZA SVE" U SELU DONJE MEĐUROVO

  Dana 23.10.2016. god. u selu Donje Međurovo, u okviru akcije „Zdravlje za sve“, u saradnji sa Udruženjem invalida rada grada Niša i predstavnicima Gradske opštine Palilula uz podršku gradonačelnika Darka Bulatovića, lekarska ekipa Doma zdravlja pregledala je 22 pacijenta.

  Pacijenti se suočavaju sa socijalnim i fizičkim problemima, pa smo ovim putem želeli da zdravstvenu zaštitu pružimo u kućnim uslovima. U toku ove akcije medicinske ekipe pružile su sledeće usluge: uzimanje medicinske anamneze; klinički pregled; EKG ; šećer u krvi; pružanje saveta lekara u vezi sa lečenjem hroničnih bolesti. Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa socijalnim i fizičkim barijerama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti, nepristupačnost objekata kao i informacija i oruđa za komunikaciju. Osobe sa invaliditetom imaju svoje vrednosti, kvalitete, sposobnosti i znanja i u velikoj meri mogu da doprinesu društvu u kome živimo.

  Dom zdravlja Niš godinama unazad preduzima mere i aktivnosti kako bi zdravstvenu zaštitu približio svim populacionim grupama a posebno osetljivim. U skoro svim objektima Doma zdravlja Niš postoje pristupne rampe za invalide. U centralnom objektu Doma zdravlja prvi i poslednji stepenik u nizu obojen je žuto kako bi se slabovidim osobama omogućilo lakše kretanje. Uvođenjem posebnog broja u Kol centru Doma zdravlja gluvonemim osobama olakšano je zakazivanje pregleda kod izabranog lekara.