Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 25.01.2021

  BANKA HRANE

  BANKA HRANE

  U Gradskoj opštini Palilula, predsednik opštine Bratislav Vučković, u prisustvu Dragana Terzića, šefa odseka za poslove Predsednika, Veća i Skupštine, održao je 25.januara sastanak sa delegacijom projekta „BANKA HRANE“.

  Ovom razgovoru prisustvovali su Aleksandar Vidaković predsednik Banke hrane Jug i predsednik Federacije „Banaka hrane“ Srbije, Gordana Lazarević, glavni koordinator za socijalnu politiku, Maja Mladenović, koordinator „Banke hrane“ i Udruženja za žrtve nasilja Hajr i Teofil Ralević, izvršni direktor „Banke hrane“.

  Opština Palilula. Po rečima predsednika Vučkovića budžetska sredstva predviđena za pomoć i podršku socijalnim kategorijama građana, nedovoljna su i često usmerena isključivo po principu prioriteta. Kao rukovodstvo opštine, izašli smo iz okvira postojeće prakse. Inicirali smo saradnju i partnerstva sa ustanovama i organizacijama civilnog društva u oblasti socijalne zaštite, posebno ranjivih grupa.

  Iz Centra za socijalni rad dobijamo podatke o stanju socijalnih potreba građana na našoj teritoriji što nas dodatno obavezuje i motivišu da aktivno učestvujemo na poboljšanju socijalnog statusa građana na ličnom, porodičnom i širem socijalnom planu.