Gradska opstina Palilula

 • Naslovna >> Članovi opštinskog veća

  Veće Gradske opštine Palilula – članovi veća

  Bratislav Vučković, predsednik opštine (po funkciji)

  Lazar Dinić, zamenik predsednika opštine(po funkciji)

  Prof. dr Miško Živić, doktor medicinskih nauka

  Rođen je 1956.godine u Nišu. Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Bio je direktor ORL Klinike a od 2019. pomoćnik je generalnog direktora KC Niš. Miško Živić je autor 156 naučnih radova i 5 univerzitetskih udžbenika. Član je Američke akademije za hirurgiju, Evropske akademije za hirurgiju, počasni član grčkog i rumunskog Udruženja hirurga glave i vrata. Viziting profesor je Univerziteta u Pitsburgu, u Pensilvaniji. Mentor je više doktorskih i magistarskih teza kao i preko 200 studentskih diplomskih radova. Učesnik je više projekata Ministarstva prosvete i nauke. Participirao je na više desetina stručnih kongresa iz domena medicinskih nauka, kao organizator i predavač po pozivu. Lečio je do sada 70.000 pacijenata a 5000 je operisao.Poverenik je Saveta za nauku i tehnologiju GrO Niš.

  Kontakt:

  E-pošta:

  018 290 600

  misko.zivic@palilula.eu

  Jovica Ralić, penzionisani oficir vojske Srbije

  Rođen 21.02.1961. godine u Kumanovu. Osnovnu školu je završio u Plaškom (Republika Hrvatska), Srednju vojnu školu-smer veze (1979) i Višu vojnu školu (1985-1988) završio je u Beogradu. U garnizonima vojske u Gnjilanu, Karlovcu, Zagrebu, Podgorici obavljao je odgovorne dužnosti za potrebe službe. U periodu od 2002. do 2003. godine bio je komandir Radio-relejnog objekta Jastrebac garnizon Niš. Po potrebi službe penzionisan krajem 2003. godine. Predsednik je Opštinskog odbora Udruženja penzionera opštine Palilula i Predsednik odbora za administrativne i mandatsko imunitetska pitanja u Skupštini opštine Palilula. Predsednik je Opštinskog odbora PUPS-a Palilula od 2019. godine.

  Kontakt:

  E-pošta:

  018 290 600

  jovica.ralic@palilula.eu

  Predrag Petrović, strukovni menadžer-specijalista

  Rođen je u Nišu 27.07.1970.godine. Mesto stanovanja Suvi Do Osnovnu i srednju školu završio je u Nišu a Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Blacu. Po obrazovanju je strukovni menadžer-specijalista, smer: poslovno upravljanje. Dvadesetogodišnje radno iskustvo na Niškoj televiziji na poslovima rukovodioca, realizatora – šef smene. Dvodecenijsko iskustvo na planiranju i organizaciji, rukovođenju i realizaciji složenih televizijskih struktura. Bio je Savetnik direktora Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan“ Niš, zadužen za koordinaciju praćenja društvenih i ekonomskih kretanja u stambenoj oblasti. Iskustvo na organizaciji neposrednog, direktnog kontakta sa građanima, upravnicima stambenih zajednica. Poznavanje engleskog jezika i početni stepen poznavanja francuskog jezika. Otac je dva maloletna deteta.

  Kontakt:

  E-pošta:

  018 290 600

  predrag.petrovic@palilula.eu

  Saša Usenović, strukovni pravnik

  Rođen 01.07.1965 godine u Nišu. Osnovnu i srednju saobraćajnu školu završio je u Nišu, kao i Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“. Zaposlen je u Sportskom Centru „ČAIR“ od 01.07.1989. godine. Trenutno je angažovan na mestu rukovodioca poslova bezbednosti, odbrane i vanrednih situacija. Oženjen, supruga Snežana i sin Nikola. Član je Srpske napredne stranke od osnivanja.

  Kontakt:

  E-pošta:

  018 290 600

  sasa.usenovic@palilula.eu

  Dušan Pujović, specijalista, strukovni inženjer zaštite životne sredine

  Rođen 07.10.1993. godine u Nišu. Osnovnu i srednju tehničku školu završio je u Nišu. Zvanje specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine stekao na Akademiji strukovnih studija u Nišu a trenutno je na master studijama na smeru upravljanje otpadom. Od 2013. bio je radno angažovan u privatnom sektoru. Od 2018. zaposlen je u JKP „Medijana“ na poziciji poslovođe u radnoj jedinici za sakupljanje i transport otpada. Od 2018. godine je saradnik a od avgusta 2019. i koordinator Kancelarije za mlade u GO Palilula. Govori engleski i francuski jezik.

  Kontakt:

  E-pošta:

  018 290 600

  dusan.pujovic@palilula.eu