Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 12.09.2018

  DOPUNA I IZMENA ODLUKE O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE

  DOPUNA I IZMENA ODLUKE O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE

  Petnaesta redovna sednica Skupštine Gradske opštine Palilula, kojom je predsedavala Adriana Anastasov, održana je 12.septembra u sali Niškog kulturnog centra. Nakon usvajanja zapisnika sa 14.redovne sednice Skupštine razmatran je utvrđeni dnevni red. Odbornici su posle uvodnog izlaganja načelnic Uprave Marije Brajdić, doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o Upravi. Razlog za donošenje ove Odluke o izmenama i dopunama odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine, sadržan je u neophodnosti uspostavljanja sistema u obavljanju poslova iz delokruga Uprave, koji bi omogućio veći stepen kontrole i odgovornosti, kao i efikasnije i ekonomičnije obavljanje poslova.

  „Uprava Gradske opštine dužna je da svakom građaninu obezbedi jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju prava, obaveza i interesa. U postupku pred Upravom Gradske opštine, u kome se rešava o pravima, obavezama i interesima građana i pravnih lica, primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, obrazložila je predlog odluke načelnica opštinske Uprave Marija Brajdić. Ovom izmenom odluke o organizaciji uprave predviđena je podela odseka za finansije, imovinsko-pravne i komunalne poslove na dva odseka: odsek za finansije i odsek za imovinsko-pravne i komunalne poslove, u kojima se obavljaju različiti poslovi i zadaci.

  Ovom odlukom nije predviđeno postajanje Kabineta Predsednika opštine i poštovaće se postojeći broj zaposlenih, predviđen Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih. Predsednik opštine Aleksandar Ždrale je istakao da se opštinsko rukovodstvo zalaže za efikasniji rad opštinske Uprave i veći stepen komunikacije sa građanima. Na petnaestoj sednici Skupštine doneta su Rešenja o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu. (D.Vidojković)