Gradska opstina Palilula

  • latinica

  • PUBLISHED 12.10.2018

    MILITARY SERVICE SOLDIERS ARE GIVEN LETTERS AND BADGES OF GRATITUDE

    На свечаности у Дому Војске Србије у Нишу (12.октобра 2018.) која је организована са циљем промоције служења војног рока, војним обвезницима са територије Града Ниша, који су добровољно служили војни рок са оружјем, у генерацији 2011-2012, уручене су Значке и Захвалнице отаџбине. Поред војника и чланова њихових породица овој свечаности присуствовали су и градоначелник Ниша Дарко Булатовић, представници градских општина у Нишу, Нишке епархије. Министарства одбране и Војске Србије. Значке војницима на добровољном служењу војног рока са оружјем и захвалнице отаџбине, уручили су: у име Министарство одбране и Војска Србије, потпуковник Саша Цветановић и представници градских општина у Нишу. У име Градске општине Палилула, са чије територије је седамнаесторо младића и девојака добровољно служило војни рок са оружјем, генерација војних обвезника 2011-2012 поздравила је начелница општинске Управе Марија Брајдић. Значка војнику на добровољном служењу војног рока и Захвалница отаџбине су војна признања која се додељују војницима који су добровољно служили војни рок, након обустављања обавезе служења војног рока 2011.године за допринос заштити и јачању система одбране Републике Србије.(Фото и текст, Д.Видојковић, ЕКОполис)

    At the ceremony at the Serbian Army House in Nis (October 12, 2018), organized to promote military service, military service soldiers from the territory of the City of Nis, who voluntarily served military service with weapons, in the 2011-2012 period were awarded Badges and Letters of Gratittude. In addition to soldiers and members of their families, this ceremony was attended by Mayor of Nis, Darko Bulatović, representatives of City Municipalities in Niš, Niš Eparchy, Ministry of Defense and the Army of Serbia. Badges for volunteer soldiers serving with arms and arms of the fatherland were handed over: On behalf of the Ministry of Defense and the Army of Serbia, Lieutenant Colonel Sasa Cvetanovic and representatives of City Municipalities in Nis were present. On behalf of Palilula Municipality, from which territory seventeen young men and women volunteered military service with weapons, the generations of military soldiers 2011-2012 was greeted by the Head of Municipal Administration Marija Brajdić. A badge for a soldier on voluntary military service and Letter of Gratitude are military awards granted to soldiers who volunteered to serve as military term after the suspension of the obligation for serving the military service in 2011 for contributing to the protection and strengthening of the defense system of the Republic of Serbia.