Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 02.12.2020

  FORMIRANA RADNA TELA SKUPŠTINE

  Formirana radna tela skupštine

  Peta redovna sednica Skupštine Gradske opštine Palilula, kojom je predsedavao Nikola Božić održana je 2.decembra u sali Niškog kulturnog centra. Nakon usvajanja dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice, najavljena odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine sa izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU” i polaganje zakletve, odložena je za narednu sednicu.

  Na ovoj sednici usaglašena je odluka o naknadama odbornika, članova radnih tela i odborničkih grupa u skupštini gradske opštine Palilula. Odbornici su doneli odluku o obrazovanju Odbora za evropske integracije i za saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština i izbor članova i predsednika deset skupštinskih komisija, po oblastima: za omladinu, sport, socijalna pitanja, za obrazovanje, komunalne delatnosti i rad sa savetima građana, za projekte i preduzetništvo, rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti, za kulturu i istorijsko nasleđe, zaštitu životne sredine, privredu i održivi razvoj.

  Po rečima predsednika Skupštine Nikole Božića, Gradska opština Palilula na svojoj teritoriji ostvaruje veoma dinamičnu aktivnost i sagledava inicijative i zahteve građana. Radimo u skladu sa AKCIONIM PLANOM koji je oročen do 2021.godine, kaže Božić. Rukovodstvo opštine je stalno na terenu, u naseljima naglasio je predsednik opštine Bratislav Vučković u izveštaju koji je podneo odbornicima Skupštine. U ovoj godini, pod naletom pandemije covid19, realizacija brojnih projekata je usporena. Usmereni smo ka aktivnostima na zaštiti zdravlja stanovnika ali i na rešavanju započetih infrastrukturnih projekata u gradu i na seoskom područiju. Očekujem da ćemo u narednoj godini, uz podršku Grade i Republike, dati novi impuls unapređenju kvaliteta života stanovnika naše opštine.(D.V)

  PRIORITET PALILULE – REŠAVANJE PROBLEMA GRAĐANA