Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Industrijske zone

  INDUSTRIJSKE ZONE

  Veoma značajnu ulogu u privlačenju investitora imaju industrijske zone.

  1. NIŠ INDUSTRIJSKA ZONA – DONJE MEĐUROVO

  Postojeća infrastruktura

  • Vodovod
  • Kanalizacija
  • Struja
  • Gas
  • Telefonske linije
  • Pristup internetu (optički kablovi, KDS operateri, i sl.)
  • 2 km od auto-puta Beograd-Niš-Sofia-Istanbul i Beograd-Niš-Solun-Atina.

  Vlasništvo zemljišta na kome se nalazi industrijska zona

  Ukupna površina zemljišta je 274 ha, a oko 3,5 ha je u vlasništvu Grada Niša.

  Privredna društva i preduzetnici koji rade u okviru industrijske zone

  U zoni su implementirani ili su u toku sledeći investicioni projekti, dominantno iz oblasti auto industrije:

  1. YURA CORPORATION, “Yura Corporation d.o.o.“ registrovano za proivodnju automobila, delova za automobile i motore, sa ciljem investiranja u proizvodnju kablova za automobilsku industriju. Privredno društvo je počelo sa radom maja 2011. godine i nivo investicije iznosi 15.000.000 €. U kompaniji je trenutno zaposleno 1.850 radnika.
  2. Shinwon, sestra kompanija YURA CORPORATION počela je sa radom septembra 2011. godine. Nivo investicije je oko 10.000.000 €, a u kompaniji trenutno radi 500 radnika.
  3. “LMB Soft d.o.o.” je proizvođač visokotehnološke opreme iz oblasti medicine. Kompanija je krenula sa radom ?, nivo investicije iznosi 1.000.000 € i kompanija trenutno upošljava 100 radnika.
  4. Telekom Srbija – izgrađen je magacin.

  U industrijskoj zoni trenutno radi oko 2.500 radnika.

  Kapaciteti za smeštanje privrednih društava i preduzetnika nisu u potpunosti iskorišćeni.

  Namena prema Generalnom urbanističkom planu

  Planski sagledana kroz:

  Plan generalne regulacije područja GO Palilula – 3. faza.

  Faza izrade: verifikovan je koncept plana, utvrđen je nacrt plana 31.12.2014. na Komisiji za planove, predstoji javni uvid.

  Primenjuju se pravila građenja iz PGR-a, a GUP-om Niša 2010-2025. su propisana: Pravila građenja PG-23. B.3.2. POSLOVNO – PROIZVODNO – TRGOVINSKI KOMPLEKS

  2. INDUSTRIJSKA ZONA – IVANA MILUTINOVIĆA

  Postojeća infrastruktura

  • Vodovod
  • Kanalizacija
  • Struja
  • Gas (na 1 km od lokacije)
  • 4 km od auto-puta Beograd-Niš-Sofia-Istanbul i Beograd-Niš-Solun-Atina.

  Vlasništvo i površina zemljišta na kome se nalazi industrijska zona

  Ukupna površina Industrijske zone Zapad – Ivana Milutinovića je oko 15 ha i nalazi se u vlasništvu Grada Niša.

  Privredna društva i preduzetnici koji rade u okviru industrijske zone

  Na lokaciji trenutno ne posluje nijedno privredno društvo. U neposrednom okruželju posluje preko 20 privrednih društava: MIN Vagonka, MIN Lokomotiva, Tehnoproces, Papir servis, JKP Medijana, Novi pak premijum, Nives itd.

  Namena prema Generalnom urbanističkom planu

  Nova industrijska zona od mosta kod Medoševca do petlje kod KP Doma sagledana je kroz važeći:

  Plan generalne regulacije područja GO Palilula – prva faza – Plan je usvojen na sednici Skupštine grada Niša 24.12.2012. („SLGN“ 111/2012).

  Realizacijom novog dela Bulevara Ivana Milutinovića istovremeno će se ostvariti tri cilja:

  • u pojasu bulevara izgradiće se neophodni segment južnog kolektora koji vodi prema lokaciji glavnog gradskog prečišćivača,
  • spojiće se petlja na autotutu kod KP Doma sa centrom grada i
  • omogućiće se formiranje nove planske radne zone „Niš-zapad“.

  Primenjuju se pravila građenja iz PGR-a, a GUP-om Niša 2010-2025. su propisana: Pravila građenja PG-23. B.3.2. POSLOVNO – PROIZVODNO – TRGOVINSKI KOMPLEKS

  U toku je za prostor „Stari Vulkan“ izrada plana: Prve izmene i dopune plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – prva faza (Odluka o izradi doneta na sednici Skupštine grada Niša 14.10.2014. – „SLGN“ 85/2014).

  Ostalo

  U okviru USAID projekta održivog lokalnog razvoja za potrebe Grada Niša urađena je studija izvodljivosti za industrijsku zonu Zapad Ivana Milutinovića.

  3. INDUSTRIJSKA ZONA – EI

  Postojeća infrastruktura

  • Vodovod
  • Kanalizacija
  • Struja i jačina dostupne električne energije: da, ali je neophodno unapređenje kapaciteta/izgradnja novih srednje-naponskih vodova
  • Gas (potrebna je izgradnja sekundarne mreže)
  • Telefonske linije
  • Pristup internetu (optički kablovi, KDS operateri, i sl.)
  • Pristupne saobraćajnice u okviru kompleksa
  • U neposrednoj je vezi sa regionalnim putem Niš-Niška Banja-Pirot, a 2 km je udaljen od auto-puta Beograd-Niš-Sofia-Istanbul.

  Vlasništvo i površina zemljišta na kome se nalazi industrijska zona

  Ukupna površina bivšeg kompleksa Elektronske industrije koji se nalazi u okviru Industrijske zone Istok oko 52 ha. U kompleksu postoji oko 200.000 m² objekata od kojih je oko 100.000 m² u vlasništvu države – EI holding korporacije i zavisnih privrednih društava, dok je oko 100.000 m² u privatnom vlasništvu. Površina zemljišta koje se nalazi u vlasništvu države je 7.3 ha.

  Privredna društva i preduzetnici koji rade u okviru bivšeg kompleksa Elektronske industrije

  U zoni posluje oko 100 privrednih društava i preduzetnika, većina iz oblasti elektronike, IT, prehrambene industrije i trgovine, a upošljeno je preko 2.000 radnika.

  Najveći poslodavcisu: Jugo-impex E.E.R., Engel System, Harder Digital Sova, Photon Optronics, Ei Informatika, Ei PSB Factory, Tagor Electronic, Neomedica, Yumis, Benlian foods, Eco food itd.

  Kapaciteti za smeštanje privrednih društava i preduzetnika nisu iskorišćeni.

  Namena prema Generalnom urbanističkom planu

  Radi imovinskog definisanja i parcelacije u cilju aktiviranja prostora Elektronske industrije urađen je i usvojen plan:

  Plan detaljne regulacije kompleksa Elektronske industrije Niš (Plan je usvojen na sednici Skupštine Grada Niša aprila 2014. – „SLGN“ 26/2014)

  Primenjuju se pravila građenja iz PDR-a, a GUP-om Niša 2010-2025. su propisana: Pravila građenja PG-22. B.3. INDUSTRIJA I RADNA ZONA.

  4. INDUSTRIJSKA ZONA – CENTAR ZA VINOGRADARSTVO

  Postojeća infrastruktura

  • Vodovod
  • Kanalizacija
  • Struja
  • Gas
  • U neposrednoj je vezi sa regionalnim putem Niš-Niška Banja-Pirot, a 2 km je udaljen od auto-puta Beograd-Niš-Sofia-Istanbul.

  Vlasništvo i površina industrijske zone

  Industrijska zona Istok – lokacija Centar za vinogradarstvo, ukupne površine 18.6 ha, je u svojini Republike Srbije, kao korisnik gradskog građevinskog zemljišta upisano je Privredno društvo Centar za vinogradarstvo d.o.o., a čiji je 100% vlasnik Republika Srbije.

  Grad Niš je pokrenuo proceduru preuzimanja vlasništva nad predmetnim zemljištem

  Privredna društva i preduzetnici koji rade u okviru industrijske zone

  Na lokaciji trenutno ne posluje nijedno privredno društvo.

  Namena prema Generalnom urbanističkom planu

  Nova industrijska zona na prostoru ranijeg Vinogradarskog instituta sagledana je kroz važeći:

  Plan generalne regulacije područja GO Palilula – 2. faza – Plan je usvojen na sednici Skupštine Grada 02.10.2013. („SLGN“ 73/2013).

  Planom je predviđena realizacija kroz izradu urbanističkog projekta, što će nakon regulisanja vlasništva zemljišta omogućiti izdavanje dozvola.

  Primenjuju se pravila građenja iz PGR-a, a GUP-om Niša 2010-2025. su propisana: Pravila građenja PG-23. B.3.2. POSLOVNO – PROIZVODNO – TRGOVINSKI KOMPLEKS.