Gradska opstina Palilula

  • OBJAVLJENO 01.04.2022

    INICIJATIVA MISLI ZELENO

    INICIJATIVA MISLI ZELENO

    Rezultati jednogodišnje projektne aktivnosti ”zaštita životne sredine kao osnova za budući razvoj i održiv rast prekograničnog regiona Bugarske i Srbije“, predstavljeni su 01.04.2022. godine kroz inicijativu “MISLI ZELENO” / “THINK GREEN“ učenicima sa teritorije gradske opštine Palilula – u gimnaziji “Svetozar Marković” i osnovnim školama “Kole Rašić” i “Kralj Petar Prvi” u Nišu. Đacima su se obratili Bratislav Vučković, predsednik Gradske opštine Palilula, Lazar Dinić, zamenik predsednika Gradske opštine Palilula i zaposleni u opštinskoj upravi Palilula. Tom prilikom su predstavljeni projektni ciljevi, projektne aktivnosti i projektni rezultati prekograničnog projekta opštine Pirdop i gradske opštine Palilula „Zajedničke inicijative za zaštitu prirode kroz poboljšanje kvaliteta vazduha, zemljišta i vode u prekograničnom regionu“(Fotografije Dragan Vidojković)